Kosten - Lars van der Eerden - Sportpsycholoog

Ga naar de inhoud


Tarieven
volgens NZa 2021

 
€ 114,41 per uur

Volwassenen (18+): De behandeling van volwassenen wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekering. Wel heb je een verwijzing van de huisarts of sportarts nodig. Ik heb met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten.
Eigen risico: psychologische zorg valt binnen het basispakket. Dit heeft invloed op je eigen risico. Bel voor de zekerheid even met je verzekering.
 
Topsporters met een A, HP, of Selectie-status die een Topsportpolis bij Zilverenkruis  hebben krijgen bij mij als Expert van TeamNL 3 consulten vergoed.

Jeugd onder 18:  De zorg wordt niet vergoed, ik heb geen contract met de gemeenten.
In enkele gevallen maken gemeenten een uitzondering en  vergoeden zijn (gedeeltelijk) de kosten. Dit verschilt echter per gemeente!  Ouders dienen hiervoor zelf een gesprek bij de gemeente te plannen. Zij vergoeden normaal gesproken alleen zorg bij een zorgverlener binnen uw gemeente. Omdat ik wellicht buiten uw gemeente val, zult u moeten hen moeten verzoeken een uitzondering te maken, omdat uw kind specialistische zorg nodig bij mij heeft. Leg uit dat uw huisarts (vraag om een verwijsbrief) vindt dat de klachten van uw kind dienen te worden behandeld door een GZ-psycholoog, die gespecialiseerd in topsport is. In dat geval kan de gemeente soms een uitzondering maken. Nadeel is dat deze procedure vaak erg lang duurt, dat er veel formulieren dienen to worden ingevuld door ouders, waardoor het vaak weken duurt voordat de behandeling kan starten.

No show: bij het niet verschijnen op een afspraak, of het afmelden minder dan 24 uur voor de afspraak, wordt een no show tarief van 50 euro in rekening gebracht.


info@larsvandereerden.nl

Terug naar de inhoud